Kornvalio Lietuvių Bendruomenė
Kornvalio Lietuvių Bendruomenė

Mūsų istorija

Kas mes esam

Kornvalio lietuvių bendruomenė Justino Staliūno bei kitų iniciatyvių čia gyvenančių lietuvių dėka buvo įkurta 2018 m. sausio 22 dieną.

Nuo 2018 metų aktyvių narių padedami suorganizavome tikrai nemažai renginių, švenčių, kai kurios iš jų tapo tradicija (pvz.:  ,,Protmūšis”,  ,,Cepelinų diena”, ,,Joninės’’, kasmetinis tautiškos giesmės giedojimas ir kt.)

Mūsų tikslas

Mūsų bendruomenės tikslai – burti tautiečius, puoselėti lietuviškas tradicijas, kalbą, papročius – visapusiškai palaikyti ir stiprinti lietuvių tautinės kultūros, savimonės gyvastį.

Vertybės
Vizija

Metams bėgant mūsų bendruomenė tik stiprėja, narių skaičius auga.
Bendruomenė atvira naujovėms, ugdanti bendruomeniškumą, kultūringą, sveiką ir harmoningą gyvenimą, skatinanti ir sudaranti galimybes įvairaus amžiaus gyventojams aktyviai dalyvauti įvairiose veiklose, puoselėjanti lietuviškas tradicijas.

Mūsų partneriai