Kornvalio Lietuvių Bendruomenė
Kornvalio Lietuvių Bendruomenė

Narystė

Registruotis Narystei galite čia: REGISTRACIJA 

Daugelis žmonių užduoda klausimą kodėl verta tapti bendruomenės nariu?

Mūsų bendruomenės tikslas yra suburti mūsų tautiečius, siekiant išlaikyti, kurti ir ugdyti lietuvių tautos
gyvastį, jos kalbą, kultūrą, papročius ir tradicijas.

Talkinant nariams rengiamos įvairios valstybinės šventės, priimami garbingi svečiai, rengiamos akcijos, siekiant pagerinti lietuvių įvaizdį vietos bendruomenėje. Nariai taip pat padeda vykdyti įvairius projektus.


Tapę nariu Jūs :
• Sutiksite daugiau lietuvaičių, atrasite naujų draugų ir galėsite dalintis patirtimi.
• Būsite kviečiami į bendruomenės rengiamas šventes ar susitikimus.
• Gausite nuolaidas ar nemokamą įėjimą į kai kuriuos renginius.
• Turėsite teisę rinkti valdybos narius ir juo tapti pats.
• Įtakoti bendruomenės veiklą dalyvaujant bei siūlant idėjas viešuose valdybos posėdžiuose.

Tapdamas nariu jus padarote bendruomene stipresne!
Stipri bendruomenė –  kiekvieno užsienyje gyvenančio Lietuvio įdomesnio bei prasmingesnio gyvenimo garantas.
Nelik nuošaly!

Metinis narystės mokestis – Narystės mokestį galite sumokėti prisijungę prie savo paskyros. PRISIJUNGTI

Nariams: